* در زمان خرید روغن به شماره پروانه ساخت،شماره یا مجوز واردات کالا،تاریخ تولید و انقضاء آن توجه کنید.

* به نحوه استفاده از روغن و نوع روغن خریداری شده دقت نمائید.

* روغن را در محیط تاریک نظیر کابینت بسته و دور از اجاق گاز قرار دهید.

* ظروف روغن با حجم کمتر را خریداری نمائید.

* روغنی را خریداری نمائید که اسید چرب ترانس و کلسترول کمتری داشته باشد.

* روغن هایی که تغییر بو داده اند را هرگز استفاده نکنید.

* انواع روغن های جامد و مایع باید دارای برچسب مقدار اسیدهای چرب اشباع و ایزومر ترانس باشند.

منبع : انجمن علمی بهداشت مواد غذایی ایلام |توصیه های مهم جهت خرید،استفاده و نگهداری روغن ها
برچسب ها : روغن ,نمائید ,خریداری ,خریداری نمائید